www.anubansarin.com

 กำหนดการภาคเรียน

แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน

ค่าใช้จ่าย

รายละเอียด กดที่นี่ค่ะ     

 เวลาเรียน

ตั้งแต่ 8.15 น. ถึง 15.00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์

  วันหยุด

1.หยุดประจำสัปดาห์ (วันเสาร์ และอาทิตย์)
2.หยุดตามวันหยุดราชการ
3.หยุดประจำภาค

  การหยุดเรียน

1.นักเรียนที่ป่วยเป็นโรคติดต่อ จะต้องหยุดเรียนจนกว่าจะพ้นระยะติดต่อ
2.หากนักเรียนหยุดเรียนเนื่องจากป่วย หรือเหตุอื่นกรุณาแจ้งให้โรงเรียนทราบในวันนั้นทางโทรศัพท์
3.หากนักเรียนป่วยเล็กน้อย เช่น เป็นหวัด กรุณานำยามาด้วย โรงเรียนจะดูแลเป็นพิเศษ โปรดแจ้งครูพยาบาลประจำโรงเรียน

  การรับ – ส่งนักเรียน
1.ผู้ปกครองจะมาส่งนักเรียนได้ตั้งแต่เวลา 7.00 น. และนักเรียนกลับบ้านได้ตั้งแต่ 15.00 น.
2.ผู้ปกครองหรือผู้มารับคนอื่นๆ จะต้องแสดงบัตรรับนักเรียนแก่ครูควร และเซ็นชื่อรับนักเรียนทุกครั้งที่มารับ โรงเรียนจะไม่ให้นักเรียนกลับกับผู้ที่ไม่มีบัตรมาแสดง
3.ผู้ปกครองสารมารถนำรูปผู้รับมาทำบัตรรับ – ส่งนักเรียนที่ห้องธุรการ
4.ผู้ปกครองควรแต่งกายสุภาพ เมื่อมารับนักเรียน หรือมาติดต่อเรื่องอื่นๆ กับโรงเรียน
  อาหาร

โรงเรียนจัดอาหารนักเรียน 3 เวลา

 10.00 น. นม

 11.30 น. อาหารกลางวัน และขนมหรือผลไม้

 14.30 น. อาหารว่าง

  เครื่องใช้ที่ผู้ปกครองต้องนำมา

กรุณานำเครื่องใช้ที่จำเป็นของเด็กมาในวันเปิดภาคเรียนโดยไว้ที่ครูประจำชั้น ได้แก่

1.ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน ที่ซัก และปักชื่อเรียบร้อย
2.ชุดนอนที่ปักชื่อเรียบร้อยแล้ว 2 ชุด
3.ผ้าเช็ดตัว 1 ผืน ปักชื่อให้เรียบร้อย
4.รองเท้าแตะ 1 คู่ เขียนชื่อให้เรียบร้อย
5.แก้วน้ำพลาสติก 1 ใบ เขียนชื่อให้เรียบร้อย
6.แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ แป้ง เขียนชื่อให้เรียบร้อย
7.ชุดว่ายน้ำ สำหรับเด็กที่เรียนว่ายน้ำ ปักชื่อให้เรียบร้อย
8.รูปถ่ายขนาด2 นิ้ว 2 ใบ

  การแต่งกาย     

1.แต่งเครื่องแบบนักเรียน 3 วัน รองเท้านักเรียนสีดำ และแต่งชุดพละ 1 วัน รองเท้าพละสีขาว และวันศุกร์แต่งชุดนิยมไทย

   
2.เครื่องแบบนักเรียน ชุดพละ ถุงผ้า และกระเป๋านักเรียนมีจำหน่ายที่โรงเรียน                            

  บริการรถรับ – ส่งนักเรียน  โรงเรียนมีรถตู้ปรับอากาศรับ – ส่งนักเรียน มีครู หรือครูพี่เลี้ยงดูแลเด็กในรถอย่างใกล้ชิด (คิดค่าใช้จ่ายตามระยะทาง)
 
  บริการพิเศษ

1.อาหารเช้า ตั้งแต่เวลา 7.30 – 9.00 น.
2.อาหารเย็น สำหรับนักเรียนที่ผู้ปกครองมารับหลัง 16.00 น.
3.บริการดูแลนักเรียนเป็นพิเศษในวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุด และวันธรรมดาหลัง 17.00 น.
4.บริการพิเศษระหว่างปิดภาค ค่ายสำหรับเด็กอนุบาล ค่ายศิลปะ ค่ายภาษาอังกฤษ เรียนเสริมประสบการณ์

  กิจกรรมพิเศษ

โรงเรียนมีสระว่ายน้ำสะอาด ปลอดภัย พร้อมครูฝึกที่ชำนาญเป็นพิเศษ
โรงเรียนมีห้องดนตรี – นาฏศิลป์ สอนนาฏศิลป์ไทย เทควันโด บัลเล่ต์ โดยครูผู้เชี่ยวชาญ

กิจกรรมพิเศษดนตรี โดยโรงเรียนดนตรี อ๊อดคีรีบูน