www.anubansarin.com

นา...นา...นา น่ารู้เกี่ยวกับการเตรียมลูกก่อนมาโรงเรียน 
        คุณครูอนุบาลผู้มีประสบการณ์รับมือกับเด็กทั้งเก่า และใหม่มานานหลายสิบปีให้คำแนะนำง่ายๆ ไว้ว่า ก่อนเปิดเทอมสักระยะ หรือจะได้ดีควรฝึกลูกเมื่อเริ่มรู้ความใน 4 ข้อสำคัญดังต่อไปนี้
1. หัดลูกให้คุ้นเคยกับคนแปลกหน้าบ้าง เช่น พาไปฝากไว้ตามบ้านญาติ บ้านคุณตาคุณยาย ให้ลูกได้ลองอยู่กับคนอื่นที่ไม่ใช่พ่อแม่บ้างเป็นเวลาสั้นๆ หรือพาลูกไปเล่นกับเด็กคนอื่นในวัยใกล้เคียงกัน
2. หัดลูกให้ช่วยเหลือตนเองเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน อาทิ การตักข้าวทานเอง การเข้าห้องน้ำ แต่งตัว เด็กต้องสามารถทำได้ตามวัยที่ควรจะเป็น ประเภทจะกินข้าวแล้วยังต้องให้ป้อนอยู่แบบนี้ ต้องรับฝึกทันที และค่อยเป็นค่อยไป สำคัญคืออย่าใช้อารมณ์กับลูก แต่ต้องให้กำลังใจ และชื่นชมลูก ยิ่งลูกช่วยเหลือตัวเองได้มาก เขาจะมีความรู้สึกภาคภูมิใจว่าสามารถทำได้ และเมื่อมาโรงเรียนเขาไม่ต้องรอครู ซึ่งต้องคอยดูแลเด็กเล็กๆ อีกเป็นจำนวนมาก
3. หัดลูกให้รู้จักสื่อสารความคิด ความต้องการของตัวเองเป็น ฝึกให้มีทักษะในการเจรจา ลูกชอบหรือไม่ชอบอะไร อยากบอกอะไร บอกได้มากเท่าไร ครูและเพื่อนๆ จะเข้าใจเขามากขึ้นเท่านั้น
4. หัดลูกให้รู้จักการรอคอย เพราะเมื่อมาที่โรงเรียนลูกจะไม่ใช่เทวดาน้อยๆ อีกต่อไปแล้ว ครูมีแค่คนเดียวหรือสองคน คงไม่สามารถตอบสนองให้ทันใจเด็กๆ ทุกคนได้หมด คุณแม่จึงต้องฝึกให้รอค่ะ ไม่ใช่ว่ารีบทำให้ลูกทันทีเสียทั้งหมด ยกตัวอย่าง “รอแป๊ปเดียวนะ เดี๋ยวแม่จะมา” “รอแม่นิดเดียว ลูกอ่านหนังสือไปก่อนนะ”
        ฝึกลูก 4 ข้อดังนี้ ยังพอมีช่วงเวลาเหลืออีกเล็กน้อย คุณครูผู้มีประสบการณ์แนะเทคนิคปราบเซียนเพิ่มเติมอีกว่า ให้คุณพ่อคุณแม่ลองพาเจ้าตัวน้อยแวะเวียนเข้าไปสำรวจโรงเรียนใหม่ด้วยกันขออนุญาตคุณครูพาลูกไปดูห้องเรียน ดูอาณาบริเวณรอบๆ กลับมาบ้านก็ชวกันลองชุดนักเรียนใหม่ พูดคุยถึงโรงเรียนให้ลูกฟังว่าที่นั่นลูกจะมีเพื่อนมากมายมีของเล่นสนุกๆ มีคุณครูใจดี เล่านิทานเก่ง
        ในช่วงเปิดเรียนสัปดาห์แรกหรือ 3 วันแรก โรงเรียนจะแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่มารับลูกครึ่งวันเพื่อให้เด็กค่อยๆ ปรับตัว และสร้างความคุ้นเคยกับโรงเรียน คุณครู และเพื่อน แต่เมื่อเจ้าตัวน้อยเกิดร้องไห้จ้าขึ้นมา พ่อแม่หลายคนจะมีวิธีเตรียมรับสถานการณ์อย่างไรดี จำไว้ให้ขึ้นใจว่า “ให้เข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกลูก แต่อย่าใจอ่อน” อยากให้ลูกเข้มแข็ง คุณก็ต้องเข้มแข็งด้วย ถึงลูกร้องก็ขอให้พามาส่งถึงโรงเรียน อย่าละล้าละลังห่วงหน้าพะวงหลังเพราะลูกอาจใจเสียบอกว่าลูกจะอยู่ที่โรงเรียน คุณพ่อคุณแม่ต้องไปทำงาน จะมารับตอนบ่ายๆ จากนั้นคุณครูจะเข้ามาดูแลลูกเอง คุณเพียงมารับให้ตรงเวลา อย่าให้ลูกเกิดความรู้สึกเหมือนถูกพ่อแม่ทิ้ง ในขณะที่เด็กอื่นกลับบ้านกันหมดแล้ว แต่เขาเคว้งคว้างอยู่ที่โรงเรียนคนเดียว
  คุณลักษณะของนักเรียน
1. มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออก
2. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
3. อารมณ์ดี ร่าเริง แจ่มใส
4. สามารถอ่านออกเขียนได้
5. มีทักษะการคิดคำนวณ
6. มีสุนทรียภาพทางดนตรี
7. มีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์
8. มีวินัยในตนเอง
9. สมาทานศีล 5 ได้
10. พูดจาไพเราะ มีมารยาท
11. มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่