www.anubansarin.com

ตอบคำถามในใจพ่อแม่เมื่อลูกรัก เริ่มมาโรงเรียน
ถาม เมื่อมาถึงโรงเรียนวันแรกจะส่งลูกกับใคร
ตอบ คุณพ่อ คุณแม่ส่งลูกได้ตั้งแต่ 6.40 น. โดยส่งกับครูเวรประจำวัน ซึ่งจะสลับกันอยู่เวร และจะคอยรับตั้งแต่ 6.40 – 8.30 น. แต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่มีเวลาก็สามารถพาลูกเล่นในบริเวณโรงเรียน และเมื่อถึงเวลาเข้าแถว ก็ส่งลูกให้คุณครูประจำชั้นได้ที่แถว หรือถ้าคุณพ่อคุณแม่จะกลับก่อนเข้าแถวสามารถส่งลูกให้กับครูประจำชั้น ผู้ช่วยครู หรือส่งที่ห้องธุรการก็ได้ค่ะ
ถาม อยากดูลูกขณะอยู่ในห้องเรียนจะทำได้หรือไม่
ตอบ ทำได้ โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องธุรการ เพื่อนำขึ้นชมที่ห้องเรียน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของเด็ก รวมถึงว่าหากเด็กๆ เห็นคุณพ่อคุณแม่เดินหน้าห้องก็จะร้องไห้ตาม หรือมองหาคุณพ่อคุณแม่ของตัวเอง
ถาม ถ้าจะรับลูกก่อนเลิกเรียนต้องทำอย่างไร
ตอบ เด็กๆ จะเลิกเรียนเวลา 15.00 น. ถ้าจะมารับก่อนเวลาต้องติดต่อที่ห้องธุรการค่ะ คุณครูจะพาลูกลงมาส่งให้
ถาม นักเรียนจบชั้นอนุบาลปีที่ 3 จะไปเรียนต่อที่โรงเรียนไหนได้บ้าง
ตอบ นักเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษสามารถเข้าเรียนเซนต์คาเบรียลได้นักเรียนโปรแกรมไทยส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนราชวินิต, โรงเรียนสาธิตต่างๆ อาทิ สาธิตสวนสุนันทา, สาธิตเกษตร, โรงเรียนราชชินีบน, โรงเรียนเซนต์ฟรังค์
ถาม ถ้าต้องการให้นักเรียนไปต่อโปรแกรมภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องเรียนในโปรแกรมภาษาอังกฤษ
ตอบ การเรียนในโปรแกรมภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 จะเป็นการเตรียมความพร้อม ทักษะการทำ พูด ภาษาอังกฤษ เด็กๆ จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติผ่านกิจกรรมหลากหลาย เด็กจะมีความคุ้นเคยกับครูต่างประเทศ และสำเนียง รวมทั้งได้ฝึกทักษะในการอ่าน และเขียนด้วย
ถาม เมื่อเด็กจบชั้นอนุบาลปีที่ 3 อายุไม่ถึง 6 ขวบ เด็กสามารถไปเรียนต่อที่โรงเรียนไหนได้บ้าง
ตอบ สามารถเรียนต่อในโรงเรียนเอกชนบางแห่ง และโรงเรียนในเครือสาธิตที่จะรับนักเรียนอายุ 5 ขวบครึ่ง
ถาม เมื่อเด็กอายุไม่ถึง 3 ขวบ สามารถเรียนต่อในชั้นอนุบาล 1 ได้หรือไม่ ถ้าให้ขึ้นชั้นอนุบาล 1 อายุไม่ถึง 3 ขวบ มีข้อดี และข้อเสียอย่างไร
ตอบ เด็กที่จะขึ้นชั้นอนุบาล 1 ควรมีอายุตามเกณฑ์คือ ครบ 3 ขวบ เมื่อนับถึงวันที่ 31 พฤษภาคม แต่หากนักเรียนขึ้นชั้นอนุบาล 1 เมื่ออายุไม่ครบตามเกณฑ์จะทำให้เสียโอกาสในการเลือกเข้าเรียนต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนรัฐบาล และเอกชนบางแห่ง และอาจทำให้เด็กเกิดความเบื่อหน่ายหรือความเครียดในการเรียน เพราะต้องถูกฝึกทักษะการเรียนรู้ในขณะที่ตัวเองยังไม่พร้อมจะรับ อาจเกิดความไม่มั่นใจในตนเอง เนื่องจากมีความพร้อมน้อยกว่าเพื่อน สิ่งที่พ่อแม่เห็นเป็นข้อดี คงเป็นการเรียนในชั้นสูงๆ ได้ตั้งแต่อายุยังน้อยดูเหมือนจะไม่เสียเวลา แต่ถ้าเด็กเรียนอย่างไรมีความสุขพ่อแม่จะมีความสุขหรือคะ
ถาม คุณพ่อคุณแม่จะทราบได้อย่างไรว่าลูกเรียนอะไรบ้างที่โรงเรียน และมีพฤติกรรมอย่างที่โรงเรียน
ตอบ ในระดับเด็กเล็กจะมีสมุดรายงานพฤติกรรมนักเรียนที่จะส่งถึงผู้ปกครองทุกๆ 2 สัปดาห์ พร้อมทั้งแจ้งหน่วยเรื่องที่นักเรียนได้เรียนในแต่ละสัปดาห์ส่วนในระดับอนุบาล นักเรียนจะมีแฟ้มการบ้านซึ่งผู้ปกครองจะได้รับทราบหน่วยการเรียนรู้ และทักษะวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทยที่นักเรียนได้เรียนในแต่ละสัปดาห์ และจะมีสมุดรายงานพฤติกรรมที่แจ้งสรุปพฤติกรรมนักเรียนขณะอยู่โรงเรียนจะส่งเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้คุณครูก็จะขอความร่วมมอจากคุณพ่อคุณแม่ช่วยตอบกลับทุกครั้งด้วยค่ะ